Da li je Beograd Srbija? Ima li života van Beograda?

Odgovor na ovo pitanje dobićete u sredu, samo na City radiju, tačno u 5 popodne po centralnom beogradskom vremenu.

Decentralizovani pogodak u sred Srede, sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. Dinamični trio, Daško, Mlađa i Joka, hrabro leti medijskim nebom iznad Niša, i bavi se temom koja je više nego interesantna: BEOGRADIZACIJA SRBIJE.

Kakve veze ima beogradizacija sa centralizacijom? Utiče li na neravnomerni razvoj Srbije? Da li je izmeštanje institucija za Beograd donelo neke uštede ili koristi Srbiji van Beograda? Kako decentralizovati moć i omogućiti brži razvoj nerazvijenih. Šta će se desiti nakon usvajanja brojnih novih zakona, koji su trenutno u proceduri, i koji bi trebali da budu usvojeni po najavama ministara, u 2016.

– Ukidanje regionalnih privrednih komora i dovođenje na nivo ispostave Republičke (čitaj Beogradske) privredne komore;

– Centralizacija visokog školstva u Srbiji, koji predviđa ukidanje brojnih funkcija Univerziteta u Nišu i Kragujevcu, i prebacivanje u nadležnost Univerziteta u Beogradu;

– Ukidanje svih Apelacionih sudova koji trenutno postoje u regionalnim centrima (Niš, Kragujevac), i postojanje samo jednog Apelacionog suda u Srbiji. Pogađate već gde – u Beogradu!

Ako se sve institucije sistema prebace u Beograd, postavlja se ključno pitanje: šta to donosi Srbji? Koje će biti dugoročne posledice takve politike? Da li vi, kao građani koji biraju i daju legitimitet vlasti, stvarno verujete da će razvoj samo Beograda dovesti do opšteg razvoja svih regiona, prosperiteta i blagostanja cele Srbije? Kako se sve to uklapa u važeću politiku podrške ravnomernom regionalnom razvoju? Gde su tu “naši” poslanici? Da li stvarno možemo da očekujemo da “partijski vojnici” podignu glas, a i ruku, te da se problem beogradizacije Srbije konačno stavi na dnevni red najvišeg zakonodavnog tela? Koja je veza između partokratije, postojećeg izbornog sistema, centralizovane ekonomije, i činjenice da se iz dana u dan povećava jaz između razvijenog Beograda i siromašne Srbije?

Gde da nađemo rešenje? Može li reforma izbornog sistema da bude rešenje problema i put koji će da preusmeri tok novca, moći i uticaja od Beograda, ovog puta ka pravednijem i ravnomernom razvoju Srbije?

Budite sa nama u sredu i saznajte odgovore, jer je sve #stvarizbora, i jer je veoma bitno da #biramkogabiram

Share