BUS IZBORNE REFORME kreće sa perona građanskog aktivizma

Da li biste želeli da imate svog predstavnika u parlamentu?
Da ga birate imenom i prezimenom?
Da bude odgovoran i vama, a ne samo svom partijskom lideru?

Tako smo vam se obratili kad smo počeli našu kampanju za promenu izbornog sistema u Srbiji, pre tačno godinu dana. Bilo je mnogo Zašto?, Kako? i Kada? Pitanja. Građani su osećali da nešto nije u redu sa sistemom izbora u Srbiji, i to su pokazivali kroz bele listiće i smanjenje broja izašlih glasača. Na svu sreću, uloženi trud u edukaciju tokom prošle godine, i „fantastična“ organizacija proteklih izbora, otvorila je oči i uši glasača u Srbiji, tako da je broj Zašto? drastično smanjen, uz povećanje Kako? i Kada?

Kako? Jednostavno. Sve je i dalje u našim rukama. Partokratija ne želi da građani direktno odlučuju o tome kakav život žele i šta im je potrebno. Ovakav sistem izbora samo delegira vlast bez odgovornosti. Više centralizovane vlasti i manje odgovornosti prema biračima. Ne žele da znate kako će u ovom sastavu Parlamenta uticaj centara moći iz Beograda biti još veći. 105 poslanika koji zastupaju nešto više od milion i po Beograđana, dok 33 poslanika koji brane interese takođe nešto više od milion i po građana regiona Južne i Istočne Srbije. Preko dva miliona građana regiona Šumadije i Zapadne Srbije je dovoljno za samo 54 poslanika. Sličan broj građana je Vojvodini doneo samo 50 poslanika. Samo u ovom sistemu građanin regiona Južne i Istočne Srbije vredi tri puta manje od građanina Beograda, dok građani regiona Šumadije i Zapadne Srbije, zajedno sa građanima regiona Vojvodine imaju tu „sreću“ da vrede samo dva puta manje. Tu se postavlja novo pitanje, koliko od tih predstavnika će podići ruku i suprotstaviti se daljoj centralizaciji Srbije. Koliko od njih se smatra narodnim a ne partijskim poslanicima. Naše iskustvo kaže – veoma malo. Nemojte zaboraviti, u zadnje dve godine je Elektro distribucija centralizovana i „prebačena“ za Beograd, Regionalna privredna komora, investicije, da ne pominjemo buduće umanjenje od trideset posto izvornih prihoda lokalne samouprave… Vreme je za građanski aktivizam, najefikasniji lek protiv partokratije i plemenske demokratije. Zašto? Pa zato što sve ovo mi plaćamo. Ovu predstavu plaćaju građani, kroz raznorazne poreze, razreze, doprinose, račune, i naravno PDV… Kao što sva roba koju plaćamo ima garanciju i mogućnost reklamacije neispravnog proizvoda, tako je potrebno da reklamiramo uslugu koju plaćamo, a kojom nismo zadovoljni.

Kada? Sada je pravo vreme. Imamo nov parlament, nove predstavnike u njemu. Vreme je i za nov način poštovanja birača. Ako ste od onih koji vole svoj grad, i žele da se komande i upravljanje razvojem grada vrate iz centara moći koji se nalaze negde daleko u Beogradu, pridružite nam se u akciji za bolji izborni sistem, gde poslanike biramo (a i menjamo) direktno, imenom i prezimenom, i tražimo od njih odgovornost. Ima nas već 15.000, i rastemo svaki dan.

Naš Bus izborne reforme je parkiran na peronu građanskog aktivizma, u centru vašeg grada, i čeka vas. Da kažete šta imate i postavite #pravopitanje onima koje smo birali. Idemo!

23. maj Niš
24. maj Novi Pazar
27. maj Užice
28. maj Kragujevac
31. maj Kruševac
2. jun Zaječar
4. jun Pirot
7. jun Kikinda

Jer je sve #stvarizbora, i jer je veoma bitno da #biramkogabiram

Share