Pogledajte najbolje ocenjen predlog izbornog sistema – vrlo dobar četiri!

Sistem u kome bi svaki upravni okrug bio jedna izborna jedinica* a broj poslanika (iz tog okruga) određen brojem stanovnika okruga, za sada je najbolje ocenjen od svih pristiglih predloga.Pored dobre ocene za teritorijalnu zastupljenost (četiri puta veće od ocene trenutnog sistema) ovaj predlog dobio je dobre ocene i za mere kojima se obezbeđuju adekvatna zastupljenost manjina u parlamentu (4.31) i rodna ravnopravnost (4.3). Mere za odgovornost poslanika koje predviđa ovakav sistem takođe su ocenjene kao vrlo demokratične (4.5).

Povećanje broja izbornih jedinica omogućilo bi da u parlamentu sede predstavnici građana iz svih svih krajeva zemlje.  To bi se postiglo time što bi, zbog povećanja broja izbornih jedinica (25), svaki poslanik zastupao približno isti broj građana (jer je broj poslanika iz neke izborne jedinice uslovljen brojem stanovnika) čime bi se ispoštovao standard zastupljenosti i maksimalno povećala teritorijalna zastupljenost, što je jedan od osnovnih principa demokratičnog izbornog sistema.

U ovakvom sistemu za pratije manjina ne bi postojao cenzus već prirodni prag (dakle procenat zastupljenosti bio bi jednak udelu koji manjinsko stanovništvo ima u ukupnom stanovništvu) a broj žena u parlamentu bio bi veći, odnosno srazmerniji procentu koji manje zastupljen pol ima u ukupnom stanovništvu Srbije.

Ovaj predlog izbornog sistema predviđa i deset mera koje treba da povećaju stepen odgovornosti poslanika u odnosu na građane, pre svega time što bi se omogućilo kandidovanje grupa građana ali i time što predviđa komunikaciju poslanika sa građanima i njihovo prisustvo u izbornoj jedinici odnosno sredini koju treba da predstavljaju u parlamentu.

Više informacija o ovom sistemu Mešoviti izborni sistem sa 25 izbornih jedinica – ocena 4,31

*upravni okruzi na teritoriji Kosova i Metohije bili bi spojeni u jednu izbornu jedinicu 

Share