I poslanici saglasni – treba nam bolji Zakon o izboru narodnih poslanika

Poslanici i predstavnici civilnog društva koji su prisustvovali radnoj konferecniji Srbija u Parlamentu složili su se da je reforma izbornog sistema neophodna kako bi se obezbedili uslovi za ravnomernu geografsku zastupljenost građana u Parlamentu.

Većina poslanika i učesnika saglasna je i da postoji potreba za većim stepenom personalizacije koji ne mora nužno biti postignut uvođenjem većinskog sistema, već primenom kombinovanog, proporcionalnog personalizovanog sistema. Govorilo se i o uključenosti manjinskih i marginalizovanih grupa i zastupljenosti žena u parlamentu.

Kao konretne korake koji bi doprineli reformi izbornog sistema učesnici skupa identifikovali su prelazak sa jedne na više izbornih jedinica, pronalaženje adekvatnog mešovitog modela izbornog sisema i reformu političkih stranaka.

Zaključak je i da odluke ne treba donositi prenagljeno, ali da neke konkretne korake treba preduzeti što pre.

Zaključke sa sva tri panela možete preuzeti ovde 

Share