Kontrolna i predstavnička uloga poslanika

Tokom 2018. poslanici su usvojili više od 50 posto predloga zakona po hitnom postupku. Čak je prilikom donošenja Zakona o budžetu 2019. onemogućena adekvatna rasprava između poslanika, vlasti i opozicije, zbog podnošenja velikog broja amandmana.

Na pitanje na koji način aktuelni poslanici vrše kontrolnu i predstavničku ulogu odgovara nam Novak Pešić iz organizacije CRTA.

Share