Više od 70% građana nedovoljno zastupljeno u parlamentu

Više od 70% građana nedovoljno zastupljeno u parlamentu

U poslednja tri saziva Narodne skupštine čak 88% upravnih okruga (22 od 25 okruga) nije imalo dovolјan broj poslanika a pozitivnu zastuplјenost[1]...

Vidi više