INICIJATIVA BIRAM KOGA BIRAM U PARLAMENTU

Građanska inicijativa za promenu izbornog sistema Biram koga biram biće predstavljena 13. septembra u Narodnoj skupštini Srbije. Inicijativu predstavljaju narodni poslanik iz Niša Dušan Milisavljević i Nacionalna koalicija za decentralizaciju. Podršku promeni izbornog sistema pružilo je 20 000 građana potpisom Deklaracije, više od 40 poslanika vladajućih i opozicionih političkih partija, veliki broj eksperata u oblasti izbornog prava kao i predstavnika civilnog društva.

Trenutno, narodni poslanici se biraju prema poporcionalnom izbornom sistemu, gde je cela Srbija jedna izborna jedinica. Ovakav izborni sistem vodi ka metropolizaciji parlamenta, nedostatku sistemskog podsticaja za razvoj demokratičnosti stranaka i regrutovanje elite za kandidate za poslanike, nedostatku sistema odgovornosti poslanika prema građanima, kao i nedostatku osnova za ostvarenje kontrolne uloge parlamenta u odnosu na izvršnu vlast. Ovakav izborni sistem je jedan od stubova partokratije u Srbiji.

Inicijativa Biram koga biram zalaže se za:

  1. veći stepen odgovornosti narodnih poslanika,
  2. ravnomernu teritorijalnu zastupljenost građana u parlamentu,
  3. adekvatno prisustvo nacionalnih manjina i
  4. srazmerno prisustvo oba pola u Narodnoj skupštini.

Nakon predstavljanja inicijative u parlamentu, NKD nastavlja dijalog sa svim akterima na političkoj sceni, radi postizanja saglasnosti oko modela izbornog sistema koji je najbolji za građane Srbije.

Prenos konferencije možete pratiti na linku

Share