BudiSmogSnama

Featured Video Play Icon

2013. godine Srbija je usvojila Zakon o zaštiti vazduha.

Neverovatno zvuči podatak Svetske zdravstvene organizacije da Srbija gubi gotovo trećinu svog BDP-a zbog troškova povezanih sa slučajevima prerane smrti usled zagadjenosti vazduha.

Šta će nadležni preduzeti kako bi zaštitili zdravlje i život svojih građana u uslovima višedecenijske izloženosti otrovnim materijama u vazduhu?

U zemlji čijih je 2,5 miliona stanovnika privremeno izloženo zagađenju vazduha, šta propisuju zakon o njegovom kvalitetu?

Share