';

Inicijativa “Biram koga biram”

biram koga biram
biram koga biram 2
biram koga biram 3
biram koga biram 4
biram koga biram 5
delimiter image

Mi smo inicijativa građana, iz 11 gradova Srbije, koji veruju da je Srbiji potrebna promena izbornog sistema.

Želimo Skupštinu:

  • kojoj možemo da verujemo,
  • u kojoj se ozbiljno raspravlja  o interesima i potrebama građana,
  • u kojoj sede poslanici iz svih krajeva Srbije, i žene i muškarci,
  • u kojoj će biti predstavnici interesa kako većinskih grupa, tako i nacionalnih i drugih manjina.

Želimo narodne, ne partijske poslanike!

Hoćemo izborni sistem:

  • u kojem ćemo birati najbolјe, a ne najmanje loše.
  • u kojem ćemo glasati za nešto, a ne protiv nečega.
  • u kojem će poslanici biti odgovorni građanima, ne samo partijama.

Želimo da biramo koga biramo!

Građani okupljeni oko inicijative “Biram koga biram” sprovode svoje akcije kroz mrežu udruženja koja su deo Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD). Inicijativa uključuje i eksperte u oblasti izbornog prava, kao i poslanike koji dele vrednosti naše inicijative.

Inicijativa se sprovodi zahvaljujući vremenu, znanju i novcu aktivista, uključenih udruženja i eksperata.

Nakon sedam godina rada u ovoj oblasti bez podrške donatorske zajednice, našu inicijativu su prepoznali i domaći i međunarodni donatori među kojim su i USAID i NED, kojima se zahvaljujemo na podršci.

Alternativni sistemi

Šest alternativnih izbornih modela.
Istraživanje obuhvata analizirane prednosti i mane važećeg izbornog modela u Srbiji.
Saznajte više

Interaktivna mapa

Mapa izbornih sistema evropskih zemalja
Interaktivna mapa pomaže da se bliže upoznate sa izbornim sistemima evropskih zemalja.
Mapa