Šta će nadležni preduzeti kako bi zaštitili zdravlje i život svojih građana u uslovima višedecenijske izloženosti otrovnim materijama u vazduhu? Kako sprečiti zagađenje?

Share

Novogodišnji dočeci na trgovima su sve skuplji i pored peticija da se novac preusmeri u humanitarne svrhe. Kako se manifestuje politički klijentelizam?

Share

Partijsko zapošljavanje i politički klijentelizam u Srbiji poprimaju neviđene razmere.

Share

Iako su sve stranke na vlasti koristile status VD za politička nagrađivanja, poslednjih godina ova pojava dobija nove razmere.

Share

Da li je državna uprava produžena ruka vlasti? Da li je partijska knjižica vrednija od radne?

Share