Treći modul: Alternativni izborni sistemi i evropska praksa, prof. dr Dušan Vučićević

Na trećem predavanju, koje je održao profesor dr Dušan Vučićević, diskutovalo se o našem izbornom sistemu i njegovoj potencijalnoj promeni. Iako proporcionalni izborni sistem kakav je u Srbiji, koji obuhvata

Share
Drugi modul: Legalnosti i legitimitetu procesa prijavljivanja stranaka i kandidata, prof. dr Boban Stojanović

Drugo predavanje Šeste škole političkog i izbornog sistema održao je politikolog prof. dr Boban Stojanović. On je govorio o legalnosti i legitimitetu procesa prijavljivanja stranaka i kandidata. Na samom početku

Share
Prvi modul: Politički sistem – Struktura i funkcionisanje, prof. dr Milan Jovanović

  Prvo predavanje Šeste škole političkog i izbornog sistema održao je profesor dr Milan Jovanović, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. On je učesnike upoznao sa strukturom i

Share
Šesta škola političkog i izbornog sistema – tri dana, pet modula

  Početak Šeste škole političkog i izbornog sistema obeležilo je predavanje na kome su se učesnici upoznali sa strukturom i funkcionisanjem političkog sistema, kako ga urediti da najbolje odgovori interesima

Share